Ukázky některých provedených prací. - 10 (22)

o jeden zpět

Pokládka dlažby.

Pokládka dlažby.


www.remeslnik-na-hodinu.cz