Ukázky některých provedených prací. - 9 (22)

o jeden zpět

Výměna oken.

Výměna oken.


www.remeslnik-na-hodinu.cz